Metodinė tyrimų taryba < Grįžti

 
Metodinės tyrimų tarybos pirmininkas Eugenijus Ivaškevičius - NKPA atesto Nr.4098 (Veiklos rūšis – paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija – nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo specialioji ekspertizė: istorinio, memorialinio, mitologinio, etnokultūrinio nekilnojamojo kultūros paveldo)

 

Remiantis 2020-01-31 Kultūros paveldo centro direktoriaus įsakymu Nr. Į-8 patvirtintų Kultūros paveldo centro Metodinės tyrimų tarybos nuostatų IV skyriaus 8 punktu, 3 metų kadencijai į tarybą išrinkti:

Milda Bugailiškytė - NKPA atestato Nr. 4093 (Veiklos rūšis – paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija: nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo specialioji ekspertizė – architektūrinio, urbanistinio nekilnojamojo kultūros paveldo)

Indrė Kačinskaitė - NKPA atestato Nr. 3338 (Veiklos rūšis – paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija: nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo specialioji ekspertizė – architektūrinio, etnokultūrinio, želdynų nekilnojamojo kultūros paveldo)

Loreta Jatulionytė-Brezgienė  - NKPA atestato Nr. 3220 (Veiklos rūšis – paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija: nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo specialioji ekspertizė – mitologinio, istorinio, memorialinio nekilnojamojo kultūros paveldo.)

Žilvinas Montvydas  - NKPA atestato Nr. 0038 (Veiklos rūšis - taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai - archeologiniai tyrimai)

Dr. Regimanta Stankevičienė  - DM Nr. 00029(humanitarinių mokslų srities menotyros mokslo krypties daktaro laipsnis)

Dr. Lijana Birškytė-Klimienė  - HD Nr. 00002 (humanitarinių mokslų srities menotyros mokslo krypties daktaro diplomas)

Asta Grubinskaitė - restauratoriaus kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 521 (Suteikta restauravimo chemiko technologo specializizacija, 1 kvalifikacinė kategorija)

Dr. Eglė Gražėnaitė - restauratoriaus kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 522 (Suteikta restauravimo technologo: cheminiai tyrimai bspecializizacija, 2 kvalifikacinė kategorija)